Utsatt renn 270121

24 jan

Vi gledet oss over å kunne arrangere renn 200121, og opplevde det som at dere alle fulgte regler og anbefaling godt! Vi hadde håpet på renn hver onsdag nå fremover, men ser at dette blir utfordrende.

Med nye nasjonale retningslinjer for alle generelt, og for idretten spesielt, ser vi ikke at vi kan avholde renn 270121. Det kommer nå stadig nye oppdateringer. Den siste oppdateringen fra Helsedirektoratets veileder 220121, https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19/endringslogg, sier: «Det anbefales at det ikke gjennomføres idrettsarrangementer inntil videre.» Det er lov å trene i faste grupper, men renn er da ikke lov. Vi velger da å ikke avlyse, men å utsette rennet inntil videre.

Neskarusellen håper selvfølgelig på en oppmykning av disse reglene, da vi ser at det er lettere å holde folk fra hverandre på langrenn enn i mange andre type idretter. Uansett, et renn innebærer en større samling av mennesker, selv om vi gjør hva vi kan for å legge forholdene til rette slik at smittespredning unngås. Følg med her og på Facebooksiden vår for jevnlige oppdateringer.

Kos dere på ski så lenge, i de former der det er mulig.

200121: DETTE ER IKKE EN PUBLIKUMSFEST

20 jan

Bare understreker at alle som skal opp i anlegget på renn nå under corona-tiden, skal ha en funksjon. Når den funksjonen er gjennomført, må man reise hjem. Det kan være at man skal gå renn, at man må følge den som skal gå renn, eller at man er funksjonær. Vi understreker igjen at en voksen følger sitt /sine barn.

Publikumsfesten tar vi når restriksjonene letter.

Vi i Neskarusellen gleder oss til renn i kveld 🙂

Løypekart klassisk renn 200121

19 jan

Informasjon om organiseringen av renn 200121

19 jan

Noen oppdateringer angående arrangementet fra smittevernansvarlig:

 1. Max en voksen som følger sitt / sine barn for å holde antallet innenfor 200 personer i anlegget.
 2. De voksne deltakerne som kjører bil selv, kommer alene.
 3. Møt opp til startnummerutdeling foran arenabygget ca 30 min før din start.
 4. Hold avstand til hverandre, minst 1 meter.
 5. Vi har ikke munnbindpåbud, men som voksen får du gjerne bruke munnbind der du oppholder deg i kø / i områder med mange mennesker.
 6. Etter startnummerutdeling, hold god avstand til andre deltakere. Still opp i startkø der det er merket opp fra start. Køen er organisert av startere og vakter i startområdet.
 7. De som har kommet i mål, legger brikke og nummer på anvist plass.
 8. Reis fra området når du / deres familiemedlemmer har gått rennet.
  Vi ønsker at folk ikke oppholder seg i anlegget mer enn nødvendig av smittehensyn.
  De som er syke holder seg hjemme!!!!
  Mvh Berit Rimstad.

Startliste 200121

18 jan

Vi beklager, men ser oss nødt til å begrense deltakerne til å tilhøre klubber i Nes kommune, eller å være bosatt i Nes kommune. Dette av smittehensyn. De av dere som er påmeldt, står på startlisten og går for klubber utenfor Nes, og / eller ikke er bosatt i Nes, må foreløbig avvente å delta til ny informasjon kommer. 

1. renn i Neskarusellen onsdag 200121.

16 jan

Stilart: Klassisk. Vi følger datoene på terminlisten med allerede oppsatte stilarter.

Hvis regjeringen ikke kommer med ytterligere innskjerping av regler 180121, får vi til å arrangere renn innenfor lovlige rammer onsdag 200121. Dette innebærer noen ekstra tiltak og begrensninger for utøvere og støtteapparat.

 1. DET BLIR INGEN ETTERANMELDING RENNDAG. Alle startlister blir klargjort i god tid. Det vil si at dere som har tenkt til å delta, men har planlagt etteranmelding, må melde dere på med navn, klasse, klubb og eventuelt brikkenummer (om dere har) SENEST SØNDAG 17. JANUAR kl. 18.00. til berit_rimstad@hotmail.com. Etter dette settes startlister opp.
 2. Vi kan være maximalt 200 personer under arrangementet. Alle deltakere registreres i anlegget, men dere som følger må registrere dere i anlegget. Ta med mobiltelefon og registrér QR-kode på plakat i anlegget. Ved problemer, kontakt rennkontoret. Vi oppfordrer til at max en voksen følger sitt barn.
 3. Sjekk startliste og notér dere startnummer og brikkenummer, da dette pakkes klart på forhånd. En person per familie henter startnummer og brikkenummer under taket foran arenabygget.
 4. Hold god avstand til andre utenfor deres kohort, minst 1 meter.
 5. Her må vi være takknemlige for at vi i det hele tatt får til renn – slik at servering av saft og kafé utgår. Alle må derfor ha med egen drikke og eventuell mat. Når utøverne går i mål, legges startnummer og brikke i merkede bokser / poser i målområdet. Toalettene bak arenabygget vil være åpne. Utover dette blir det ikke mulighet til å gå inn noe sted.
 6. Vi har smittevernvakter som passer ekstra på under arrangementet. Smittevernansvarlig: Berit Rimstad.
 7. Se http://www.nesski.no for gjeldende smittevernregler.

Følg med på oppdateringer her og på facebooksiden vår fortløpende. Vi gleder oss til renn 🙂

Utsatt oppstart Neskarusellen 2021

7 jan

🌨❄️Godt nytt år 🙂 Nå snør det masse i Nes ski- og sykkelanlegg, og det gleder vi oss over. Det som er mindre gledelig, er at tallet på antall covid-19-syke er raskt stigende, og at innskjerpede regler må til. Det er tillatt med organisert uteaktivitet der avtandsregler overholdes, men det er store begrensninger på hvor mange som kan møtes inne, selv i offentlige lokaler. Vi i Neskarusellen setter dugnaden for å stanse covid-19-smitten høyt, og ser oss nødt til å avlyse første planlagte renn 130121. Når nye retningslinjer kommer 180121, må vi vurdere fortløpende om vi får til renn 200121. Dersom flere renn må avlyses tidlig i sesongen, vil vi jobbe for ekstra renn senere i sesongen om det lar seg gjøre.
Følg med her og på Facebook vår for oppdatert informasjon.

Premiering Neskarusellen 2020

28 des

Det var vanskelig å få arrangert renn i 2020, slik at alle som har deltatt på minst 1 renn får godkjent fullført karusell i 2020. Det er premier til alle som har deltatt i 2020. Det er ikke et eget arrangement for premieutdeling i 2020. Premiene står plassert i Skibua til Nes ski i Nes ski- og sykkelanlegg. Det ligger resultatlister sammen med premiene, og det krysses av når premie leveres ut.

For Nes ski-løpere: Kontakt oppkvinne eller trener for å hente ut premie i skibua. For andre løpere / seniorløpere: Kontakt berit_rimstad@hotmail.com for å få hentet ut premie. Premie kan også hentes ut ved rennkontor renndager i 2021.

Terminliste 2021

27 des

Med forbehold om endringer grunnet covid-19.

Alle renn arrangeres av Nes ski i Nes ski- og sykkelanlegg. Nytt av året er at renndag flyttes fra tirsdag til onsdag.

Renndager blir som følger:

Onsdag 13. januar – fristil

Onsdag 20. januar – klassisk

Onsdag 27. januar – fristil

Onsdag 10. februar,  Nesmesterskapet 2021 – klassisk

Onsdag 17. februar  – fristil

Onsdag 17. mars  – klassisk

Alle renn starter kl. 18.30.

Neskarusellen 2021

27 des

Velkommen til Neskarusellen 2021!

Beklager sen oppdatering av hjemmesiden denne sesongen. Året 2020 ble veldig spesielt. Først måtte noen renn avlyses grunnet snømangel. Senere måtte både renn og premieutdeling avlyses grunnet covid-19.

Når det gjelder premieutdeling for deltakere i Neskarusellen 2020, se egen informasjon. Dere som ikke har fått hentet ut premie før karusellrenn 2021, kan hente ut premien på første karusellrenn.

Vi har nå planlagt Neskarusellen 2021. Alle renn arrangeres av Nes ski i Nes ski- og sykkelanlegg. Vi tar forbehold om endringer i arrangementene grunnet covid-19. Nytt av året er at renndag flyttes fra tirsdag til onsdag.

Renndager blir som følger:

Onsdag 13. januar – fristil

Onsdag 20. januar – klassisk

Onsdag 27. januar – fristil

Onsdag 10. februar,  Nesmesterskapet 2021 – klassisk

Onsdag 17. februar  – fristil

Onsdag 17. mars  – klassisk

Alle renn starter kl. 18.30.

Påmelding til klubb innen 6. januar, der klubb videresender påmeldingslister til berit_rimstad@hotmail.com. Tilhører du ikke skiklubb, send påmelding til berit_rimstad@hotmail.com (navn, adresse, fødselsdato). Det er mulig å melde seg på Nesmesterskapet som et separat renn senest 3. februar.

Skikarusellen er for alle født 2014 og tidligere til og med senior. Det er egen trimklasse. De som er født 2015 eller senere kan delta i trimklasse med start fra kl 18.15, påmelding til Berit Rimstad.

Deltakeravgift kr. 300,- for hele karusellen. Kr. 100,- for kun Nesmesterskapet. Kr. 50,- for enkeltrenn.