Dagens renn / Nesmesterskapet

12 feb

er i Skogbygda, og ikke i Nes skianlegg slik det står i dagens Raumnes