Startliste 200121

18 jan

Vi beklager, men ser oss nødt til å begrense deltakerne til å tilhøre klubber i Nes kommune, eller å være bosatt i Nes kommune. Dette av smittehensyn. De av dere som er påmeldt, står på startlisten og går for klubber utenfor Nes, og / eller ikke er bosatt i Nes, må foreløbig avvente å delta til ny informasjon kommer.