Utsatt renn 270121

24 jan

Vi gledet oss over å kunne arrangere renn 200121, og opplevde det som at dere alle fulgte regler og anbefaling godt! Vi hadde håpet på renn hver onsdag nå fremover, men ser at dette blir utfordrende.

Med nye nasjonale retningslinjer for alle generelt, og for idretten spesielt, ser vi ikke at vi kan avholde renn 270121. Det kommer nå stadig nye oppdateringer. Den siste oppdateringen fra Helsedirektoratets veileder 220121, https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19/endringslogg, sier: «Det anbefales at det ikke gjennomføres idrettsarrangementer inntil videre.» Det er lov å trene i faste grupper, men renn er da ikke lov. Vi velger da å ikke avlyse, men å utsette rennet inntil videre.

Neskarusellen håper selvfølgelig på en oppmykning av disse reglene, da vi ser at det er lettere å holde folk fra hverandre på langrenn enn i mange andre type idretter. Uansett, et renn innebærer en større samling av mennesker, selv om vi gjør hva vi kan for å legge forholdene til rette slik at smittespredning unngås. Følg med her og på Facebooksiden vår for jevnlige oppdateringer.

Kos dere på ski så lenge, i de former der det er mulig.